Navigation Menu+

Taisyklės

Atsiųsdami savo tekstą Jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis:

  1. Jūsų dalyvavimas šiame projekte yra savanoriškas.
  2. Jūsų pasaka ir/ar jos komentaras gali būti nededami į svetainę administracijos sprendimu.
  3. Jūsų pateikiamas pasakos tekstas ir/ar komentaras gali būti koreguojamas. Tokiu atveju siūlomi pakeitimai bus atsiunčiami Jums elektroniniu paštu, o Jums pritarus, tekstas su atliktais pakeitimais bus publikuojamas svetainėje.
  4. Visas turinys yra nemokamas ir grindžiamas Jūsų savanorišku tikslu juo pasidalyti. Todėl Jūs dabar ir ateityje neturėsite turtinių ar neturtinių pretenzijų į pateiktą tekstą. Išlaikant autorystę, šalia pasakos nurodysime autoriaus vardą, pavardę bei komentarą apie tekstą. Jei bus publikuojamas garsinis pasakos variantas – autoriaus duomenys bus pateikiami garsinio įrašo pradžioje.
  5. Jūsų pasakos tekstas ir/ar jos komentaras gali būti atvaizduojamas tiek šioje svetainėje, tiek mobiliųjų įrenginių aplikacijoje ar spausdintose knygelėse vaikams.
  6. Visas pateikiamas tekstinis, vizualinis ar garsinio įrašo turinys yra nemokamas. Tačiau bet kokios lėšos, kurios gali būti renkamos ateityje naudojant Jūsų sukurtą turinį, bus skiriamos labdaros ir paramos fondo „Sniečkaus fondas“ veiklai vykdyti.
  7. Pateikiamas turinys yra sukurtas Jūsų ir nėra apsaugotas autorinėmis teisėmis.
  8. Svetainės administracija pasilieka teisę keisti taisykles be išankstinio įspėjimo.