Navigation Menu+

Giedrė Šileikytė – Mičiūnienė

Giedrė Šileikytė - Mičiūnienė

Giedrė Šileikytė – Mičiūnienė

Susipažinkime: Giedrė Šileikytė – Mičiūnienė

Dažniau pasirašinėju Galminiškytės slapyvardžiu. Oficiali gimimo vieta – Zarasų rajonas Lupenkos kaimas, tačiau ankstyvoji vaikystė prabėgo Zarasų rajone Galminių kaime (nostalgija vaikystės kaimui virto mano slapyvardžiu).

Iš tikrųjų – esu tik paprastų paprasčiausias žmogus. Ir turiu tiek, kiek Dievo duota. Myliu žmones, labai myliu Gyvenimą, ir gyvenu paprastą kasdienį gyvenimą…

Kas paskatino rašyti? Net nežinau. Tai buvo jau seniai. Pirmoji publikacija pasirodė „Lietuvos pionieriuje“, kai buvau penktoje klasėje. Su šio laikraščio redakcija bendradarbiavau daug metų, buvau jo jaunoji korespondentė. Tuo pačiu laiku pradėjau rašyti į Zarasų rajoninį laikraštį…

Iš ko semiuosi kūrybos? Iš aplinkos. Iš patirties. Iš Meilės ir Tikėjimo. Be jų – kiekvienas menkas. Kūryba – tai gyvenimo būdas, noras išreikšti tai, ką jauti giliai širdyje. Tai minčių, jausmų ir simbolių trio. Mes visi esame skirtingi – skirtingai matome, jaučiame, mylime ir ilgimės. Skirtumai ir daro mus įdomius. Malonu bendrauti su kuriančiu – gali pasisemti skalsos. Kūryba – nesibaigianti gaivi versmė.

Sėkmė – tai tik impulsas nesustoti, kurti. Šventai tikiu, kad kuo daugiau išdalini – tuo daugiau gauni. Todėl niekada neatsisakau sukurti, jei kas ko prašo… Didžiausias džiaugsmas – gyvenimas, todėl kartoju sau, kad reikia mokėti džiaugtis tuo, ką turiu. Manau, kad kiekvieno tikslas – Meilės, Gėrio ir Šviesos siekimas. „Gerumas – tarsi kraujas – turi cirkuliuoti“ – kartoju sau dažnai…

Esu šeimos žmogus. Didžiausia atgaiva – NAMAI. Džiaugiuosi, kad auga trys sūnūs. Tautvilas ir Mažvydas – jau suaugę, jauniausias – Rapolas – trečiokas. Stengiausi jiems įskiepyti Savarankiškumą, Meilę Gyvenimui ir Pagarbą Žmogui. Kaip tai pavyko – tiesiog parodys Laikas.

Laisvalaikiu daug skaitau. Esu kelių knygelių autorė. Aš nemėgstu šablonų, todėl man įdomiausias – kuriantis žmogus. Reklamuotis nemėgstu, nes esu įsitikinusi, kad ne žodžiai, o darbai turi byloti apie tai, kas atlikta.

Žiūrėti: kiti nariai